katatunix.wordpress.com
Lập trình thanh toán tiền qua mạng với PayPal API
Cách đây 3 năm, tôi cũng có viết về vấn đề này (sử dụng Java), API của PayPal khi đó (2008) giờ đã lỗi thời. PayPal hiện nay (2011) cung cấp bộ API mới cho việc thanh toán tiền, gọi là Adaptive Pay…