katatunix.wordpress.com
Thứ tự từ điển
Các bài toán về thứ tự từ điển thì có cách giải thông thường là: viết ra giấy vài trường hợp, để ý phân tích, mò ra quy luật, từ đó có phương án cài đặt tốt nhất.…