katarinatagesson.com
Om att hitta sin väg
Jag tog min filosofie kandidatexamen som miljövetare från Linköpings universitet (LiU) våren 2011 och därefter har jag haft mycket för mig och gått många olika vägar. Men jag har aldrig känt mig kl…