katarinatagesson.com
Mer forskning och vidare opinion
Ja, jag har inget internet hemma efter flytten och eftersom jag heller inte har tillgång till några dagstidningar har jag tyvärr missat sommaren debatt om ekojordbruk i Svenska Dagbladet. I dag fic…