karriarbloggen.ey.com
“Vi växer kraftigt och letar hela tiden efter bra personer med rätt kompetens”
Magnus Sjölander, en av grundbultarna i Digital Finance-initiativet, såg en spännande utmaning i att ”bygga bolag” inom en etablerad organisation. I grund och botten bistår Digital Finance organisa…