karlzons.com
Sylvia Browne, Livsredskap - visdom från andra sidan - Karlzons - Vägen till ett enklare liv
Livsredskap Finns Gud? Blev världen skapad eller utvecklades den? Vilken ställning har jag i universum som helhet? De flesta har ställt sig dessa frågor utan att komma fram till några entydiga svar. Med det kända mediet Sylvia Browne har svaren, och i denna fascinerande bok delar hon med sig av resultaten från 40 års undersökningar …