karlstadbokcafe.se
Stort intresse för Osebolsboken!
Närmare 50 personer kom till slut på boksläpp på Gjuteriet denna soliga söndag. Gunvor Nyman och Marit Kapla samtalade om Marits Osebolsbok. Och kön var lång för att köpa den uppmärksammade boken.…