karlstadbokcafe.se
Om skräpytor, stad och land
Andreas Öjehag inledde onsdagkvällens filosofiska café med att tala om hur avpolitiserad relationen stad / land tillåtits bli. Urbaniseringen ses som det normala och landsbygden berövas allt mer av…