karlstadbokcafe.se
Lyckad kväll om Samerna på arenan
Stefan S Widqvist, idéhistoriker, föreläste om den svenska samepolitiken och dess historiska bakgrund. Direkt efter det visade arenan filmen Sameblod och för de som lyssnade på Stefan blev föreläsn…