karlotti.wordpress.com
DO BNG, das derrotas, E DO CAMIÑO A SEGUIR
queiran eles ou non, queiran outros ou non, é “patrimonio da esquerda” e como tal é correcto todo o que se encamiñe a favorecer unha rexeneración de devanditas organizacións. Non me cab…