karinhjalmarsson.com
About
KARIN HJALMARSSON Studerar för närvarande ABM-master i Biblioteks- och Informationsvetenskap i Lund. Arbetar med en självbiografisk serieroman om duktighet, stress och utmattning. Följ gärna projek…