karikaturiste.eu
Oktobris 2019
Publicētas laikrakstā Saldus Zeme. http://sz.lv/ Veröffentlicht in der Zeitung “Saldus Zeme”. http://sz.lv/