karikaturiste.eu
Decembris 2012
Publicētas laikrakstā Saldus Zeme.