karikaturiste.eu
Augusts 2013
Publicētas laikrakstā Saldus Zeme.