karikaturiste.eu
Aprīlis 2013
Publicētas laikrakstā Saldus Zeme.