karanfilic.com
Tridesetikej
Otkriti i prihvatiti ko si i delovati, lebdeti, zanositi se i žmuriti u skladu sa sobom i potrebama svoje ličnosti i afinitetima svoje duše. Zato slavim tridesete jer to kanda ne možeš osetiti pre…