karanfilic.com
Tok svesti o srećnom kraju
E kakav je ovo svet i vek 
kad još uvek nema garancije,
 na srećan kraj