karanfilic.com
Najlepše doba dana za najlepši deo Dunavskog parka
Novi Sad nema mnogo parkova ali evo ja samo za Dunavski mogu da napravim mapu aktivnosti u odnosu na kretanje dnevne svetlosti, perioda godine i temperaturu vazduha.