kapitanpinoy.net
100 Tula para sa Bayan
Ang isang daang tula para sa bayan ay hindi na kaya pang magawa, dahil sa bawat salita na pwede mong bitawan ay s’ya ring magiging sandata laban sa iyong pinaglalaban. Uumpisahan mo sa pagtangis an…