kanzunqalam.com
Kufu’ dalam Nikah, adalah Perkara dien
Kufu’ berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma‘ad menganggap masalah kafa’ah adalah perkara dien. Ketika berpendapat dalam permasalahan ini, beliau awali…