kansir.com
冰啡樂
我間中會飲咖啡,不是特別喜好。以前到夏天,每日飲不止一杯可樂,更會專程買玻璃樽可口可樂回家。冇諗過兩樣嘢可以一…