kansir.com
香港人睇電視的麻煩事
早前係「科技吹水台」上吐苦水講及香港人睇電視或視頻網站的麻煩。免費電視台無甚麼好看,廿四小時新聞更只有無線。我…