kansir.com
辣到頭頂出汗
晚餐食「麻辣牛肉担担拉麵」,最先幾好味,食到一半已經吾對路,身體發熱,頭頂都出汗。要凍飲解辣,買了杯「山楂話酶…