kamilpasca.itb.ac.id
Apa itu Zakat Fitrah?
Asal kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci dan berkah. Allah swt berfirman “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka”. (at-Taubah [9]: 103…