kamenipecatneolita.wordpress.com
Нова лагуна / Александар Лукић
ПОКИСЛИ ПЕТАО Притајена речна мрена на дну реке мора да сам био у суровој нарави сународника. Песник што вешала и гиљотину везује очас у леп сонет. Мајчицу са туцетом црквених свећа опазих куд лута…