kamarikouluttaa.fi
Distansarbete påverkar alla – medarbetare som ledare
För några år sedan började distansarbete bli ett omtalat och mer etablerat arbetssätt, det pratades då om att distansarbete är det nya moderna arbetssättet. Den framtiden är här nu! Distansarbete b…