kamarikouluttaa.fi
Alustatalous ja muutoksen mahdollisuus
Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen muokkaa ankarasti olemassa olevia liiketoimintamalleja. Toimialarajat hämärtyvät niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Vuonna 2016 toteutet…