kamarikouluttaa.fi
Luottamusverkoston ja klubin voima – Neurojohtamisen näkökulma bisnekseen
Uudessa Harvard Business Review -artikkelissaan Paul J. Zak pohtii luottamuksen neurotiedettä (January-February 2017). Taloustieteen, psykologian ja johtamisen professori on ollut pidempään kiinnos…