kaloytoots.wordpress.com
Komatows
Kapareho ng kahapon- naghihintay. Isang patuloy tuloy na paglulumbay. Sa pag-iibigang pinatay. Nang kanyang kahapong hindi mamatay matay!