kalmistopiiri.wordpress.com
Halikon Rikalanmäen rikkaat kalmistot ja muut muinaisjäännökset
Lukijan kysymys: Mitä kaikkea (tietoa) löytyy (Salon Halikon) Rikalan kalmistosta, muinaispolusta ja Rikalanmäestä? Halikonjoen länsirannalla sijaitseva Rikalanmäki on lounais-koillissuuntainen pel…