kalmistopiiri.wordpress.com
Esittelyssä Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry
Anna Haverinen – Turun yliopisto. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. perustettiin Helsingissä 28.3.2011 tarkoituksenaan edistää suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimusta sekä koulutus…