kalmistopiiri.fi
Tähtipölystä ukkosenjumalaan – Johdatus fossiilisten luiden uraanisarja-ajoittamiseen
Uine Kailamäki Fossiilisten luiden ja hampaiden ajoittaminen uraanisarjamenetelmällä on Suomessa vielä suhteellisen vähän tunnettu ja sovellettu menetelmä. Kymmeniä tuhansia vuosia vanhojen luiden …