kalitece.wordpress.com
Parametrik Olmayan Testler-1
Parametrik ikili örnek testleri, dağılımın normal olmaması nedeniyle uygulanamayabilir. Bu durumda kullanılacak testler örneklerin bağımlı ve bağımsız olmasına göre Wilcoxon ve Mann Whitney-U test…