kalitece.wordpress.com
Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma
Altı Sigma yöntemi ve TKY’nin temel anlamda birbirinden ayrılmaları söz konusu değildir. Altı Sigma yönteminde, diğer kalite kontrol yöntemlerinde olduğu gibi firmaların hedefleri arasında yer al…