kalemzade.net
Yaratılış Kalemi 7.Bölüm | Denenme Platformu
Yeryüzü Yaratılıyor Kitapta yeryüzü tabiri “genel algımız itibarıyla” dünya arzı için kullanılıyor. Ancak gök, yakın gök, dünyanın göğü, üzerinizdeki gök ve gökler gibi kelimelerin özellikle kullan…