kalafioras.wordpress.com
Velnio akmuo
Prijojo karžygys karaliūnas prie kryžkelės – riogso didelis akmuo. O ant akmens parašyta: „Į kairę eisi?“