kalafioras.wordpress.com
Apgailestaudamas turiu konstatuoti liūdinantį mūsų nuomonių nesutapimą
Jūsų įtikinti man nepavyks, todėl iš karto pereisiu prie įžeidinėjimų.