kalafioras.wordpress.com
Epistoliarinio žanro krizė
Marytė pasakoja: „Pažįstamam pasiūliau susirašinėti tikrais, popieriniais laiškais. Na, sakau, romantika… ir visa kita…“ Pažįstamas ilgai tylėjo, o paskui paklausė: „Maryte, ar tu kalėj…