kalafioras.wordpress.com
Kas kaip mato
Būti paprastu žmogum su pilnu bokalu visgi geriau, negu būti pesimistu su pusiau tuščiu, arba optimistu su pusiau pilnu.