kalafioras.wordpress.com
Klausimėlis
Vienąkart, po trijų vedybinio gyvenimo metų, dar jauna žmona, staiga pradėjo kibti prie savo vyro klausimais: – Na pasakyk, brangusis, su kiek moterų esi miegojęs? – Brangioji, tai ga…