kala-vest.com
تولید کننده کارتن لمینتی - کارتن لمینت - جعبه لمینت - کارتن سازی - جعبه سازی در تهران
تولید کننده کارتن لمینتی تولید كننده کارتن لمینتی صنایع چاپ و کارتن سازی بلوط قدیمیترین و مجهزترین تولید کننده کارتن لمینتی در تهران می باشد. این مجموعه با در اختیار داشتن بزرگترین دستگاه لیتو گرافی و همچنین بزرگترین دستگاه چاپ افست پنج رنگ کشور