kakvonauchih.com
Основи на езика HTML
Видео урок на тема Основи на езика HTML от Академия Телерик. Разглеждат се начални понятия за уеб като браузъри, уеб сървъри, HTML.