kakvonauchih.com
Човекът, чийто живот се управлява чрез акции и инвеститори
Как ви се струва идеята други хора да взимат основни решения във вашия живот? Дали да напуснете работа, дали да излезете на среща, дали да си пуснете мустак?