kakvonauchih.com
Чернобил - посещение от Киев
Разстоянието между Киев и Чернобил е около 130 км. Посещението в Чернобил е възможно единствено чрез организиран тур от агенция