kajjaznam.com
Ne laje cucek radi sela …
Dakle potpuno ću privatizirat prostor. Prva stvar je priča o majci. Prvu trku sam otrčal 2008. polumaraton Vrbovec i svidlo mi se pa sam krenul dalje na utrke. I tako sam se 2008. našel na ZeGe mar…