kajal.sk
Územný plán obce Kajal - Kajal - Nemeskajal
okresný súd Galanta – oznámenie Prílohy ŽP odpoveď (553 kB) 10.08.2016