kaimynai.com
Kai atsakyme nėra atsakymo…
FB KAIMYNAI·2016 M. RUGSĖJO 1 D Tik pradėkite viešo ar jam prilyginto asmens klausti ir jo kompetencija atsiskleis kaip ant delno. Kai žmogus nežino ką atsakyti, ar nori paslėpti savo veiklos pažei…