kaimynai.com
Dėl visuotinio bendrijos susirinkimo
2015-03-31 gavau grupės bendrijos narių prašymą organizuoti susirinkimą. Remiantis LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 3 d. visuotinis sus…