kaimynai.com
Nauji metai, nauji vėjai
Atidūs šios svetainės skaitytojai iš anonimo komentaro po paskutiniu straipsniu jau žino, kad bendrijos pirmininkas Gediminas Šleinius iš pareigų atsistatydino. Tai įvyko 2014-11-26 pakartotiniame …