kaimynai.com
Likviduoti bendriją ar ne?
2014-11-12 planuotas susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Tačiau buvo proga pasikalbėti ir pagaliau gyventojai išreiškė savo nuomonę ne tik apie netvarką po remonto darbų, bet ir apie be…